024 6296 9969

Trái tim cho em ngày 8/07/2017-Cháu Gia Luật ở Bù Đốp, Bình Phước

Cháu Mã Gia Luật ở huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước phát hiện bị dị tật tim bẩm sinh trước khi sinh 1 tháng. Hoàn cảnh gia dình cháu hết sức khó khăn,thu nhập của cả gia đình 4 miệng ăn trông vào tiền trồng tiêu thuê bữa được bữa cái của bố Gia Luật. Để kiếm thêm tiền bố cháu đã phải chăn dê thuê nhưng như vậy cũng không đủ để chi trả chi phí phẫu thuật cho cháu lên đến hàng chục triệu đồng. Chưa đầy 1 tuổi, cả tương lai đang chơ đợi Gia Luật ở phía trước nhưng với căn bệnh mà em mang trên mình, tương lai này đang chỉ là một khoảng tối mịt mù.

024 6296 9969