HỒ SƠ: Bùi Quốc Khánh

Họ và tên: Bùi Quốc Khánh

Mã số: 573

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/12/2017

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Hồng Giang,, Ân Thi, Hưng Yên

Số điện thoại:
0963073336

Chẩn đoán:
Fallot 4

Loại phẫu thuật:
VÁ VSD, Mở rộng ĐRTP

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 4 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều là lao động tự do, việc làm không ổn định, thu nhập thấp. Cháu lớn 10 tuổi đang trong độ tuổi ăn học. Cháu bé bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
– TTCE

Đóng Góp