HỒ SƠ: Bùi Thị Vương Trang

Họ và tên: Bùi Thị Vương Trang

Mã số: 1532

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/01/2003

Chi phí phẫu thuật: 56,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ

Số điện thoại:
01698409661

Chẩn đoán:
Còn Ống ĐM

Loại phẫu thuật:
phẫu thuật sửa tim

Hoàn cảnh gia đình:
gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
– Trái tim cho em

Đóng Góp