HỒ SƠ: Đoàn Trần Minh Anh

Họ và tên: Đoàn Trần Minh Anh

Mã số: 764

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/06/2016

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Xã Mỹ Xá – Tp Nam Định

Số điện thoại:
0948602412

Chẩn đoán:
Fallot 4 – TSNT toàn bộ

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 05 nhân khẩu là bố mẹ cháu, ông bà ngoại và bệnh nhân. Bố mẹ cháu không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Ông bà ngoại già yếu không có việc làm ổn định. Gia đình cháu hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có đủ kinh phí cho cháu đi mổ tim

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp