HỒ SƠ: Dương Gia Bảo

Họ và tên: Dương Gia Bảo

Mã số: 331

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/07/2015

Chi phí phẫu thuật: 51,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Giao Thủy, Nam Định

Số điện thoại:
01674054529

Chẩn đoán:
Thông liên nhĩ, bất thường đổ về TMP

Loại phẫu thuật:
PT sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 6 nhân khẩu, bố mẹ đều làm công nhân lao động vất vả, thu nhập thấp, con cái đông đông đúc, bà nội tuổi đã cao sức yếu. Cháu Bảo bị bệnh nặng, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp