HỒ SƠ: Hoàng Nguyễn Nhật Anh

Họ và tên: Hoàng Nguyễn Nhật Anh

Mã số: 2184

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/11/2012

Chi phí phẫu thuật: 30,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Số điện thoại:
01662905345

Chẩn đoán:
Thông liên thất

Loại phẫu thuật:
Vá Thông liên thất

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 6 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp, bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp