HỒ SƠ: Hoàng Thị Thu Hoài

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hoài

Mã số: 1959

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/02/2009

Chi phí phẫu thuật: 60,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Chiềng Đông-Mai Sơn-Sơn La

Số điện thoại:
0978917954

Chẩn đoán:
Sm Fontan-TD dưỡng thấp-Teo VHL

Loại phẫu thuật:
Bít Mocca

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh của gia đình khó khăn. Gia đình gồm 04 nhân khẩu là bố mẹ, anh trai và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập tháp. Tài sản trong nhà gồm có 01 tivi, 01 xe máy, 01 tủ lạnh

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp