HỒ SƠ: Lê Đình Thịnh

Họ và tên: Lê Đình Thịnh

Mã số: 2015

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/01/2017

Chi phí phẫu thuật: 15 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Tổ 3 khu vực 2, Phường An Tây ,Huế

Số điện thoại:
01229406647

Chẩn đoán:
PCA

Loại phẫu thuật:
Đóng dù ống động mạch

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình có 4 nhân khẩu, bố mẹ cháu không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh chủ yếu dựa vào nghề làm thợ mộc. Cháu Hùng sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng gia đình không đủ kinh phí để chữa trị cho cháu

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp