HỒ SƠ: Nguyễn Lê Kiều Trinh

Họ và tên: Nguyễn Lê Kiều Trinh

Mã số: 327

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/05/2015

Chi phí phẫu thuật: 150,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Khu 1 Xã Vũ Yến huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại:
0988154389

Chẩn đoán:
APSO type II

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có ba nhân khẩu, bố cháu là trụ cột, mẹ cháu ở nhà chăm cháu còn nhỏ ôm đau suốt, thu nhập chính phụ thuộc vào bố cháu làm thuê, thu nhập thấp và không ổn định. Cháu bị bệnh gia đình không có khả năng chi trả chi phí điều trị bệnh cho cháu.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp