HỒ SƠ: Nguyễn Ngọc mai

Họ và tên: Nguyễn Ngọc mai

Mã số: 1607

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/07/2018

Chi phí phẫu thuật: 60,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
thanh uyên tam nông phú thọ

Số điện thoại:
01684461887

Chẩn đoán:
TD tim bẩm sinh

Loại phẫu thuật:
tim

Hoàn cảnh gia đình:
gia đình chỉ làm ruộng

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp