HỒ SƠ: Nguyễn Việt Hoàng

Họ và tên: Nguyễn Việt Hoàng

Mã số: 1952

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/01/2013

Chi phí phẫu thuật: 50,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang

Số điện thoại:
0973683978

Chẩn đoán:
Canol Dorv – TGA – SP

Loại phẫu thuật:
Fonta

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu đông nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Ông cháu đã già sức khỏe yếu, bệnh nặng. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
– TTCE

Đóng Góp