HỒ SƠ: Phàn Văn Tiến

Họ và tên: Phàn Văn Tiến

Mã số: 1489

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/09/2015

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Bản Phùng, SaPa, Lào Cai

Số điện thoại:
01642164872

Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 5 nhân khẩu, thuộc hộ nghèo. Bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Bà cháu đã già sức khỏe yếu yếu, không có khả năng lao động Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp