HỒ SƠ: Phùng Sính Hào

Họ và tên: Phùng Sính Hào

Mã số: 1731

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/03/2004

Chi phí phẫu thuật: 35,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Tây Phong- Cao Phong- Hòa Bình

Số điện thoại:
01695754193

Chẩn đoán:
Thông liên thất-hẹp phổi

Loại phẫu thuật:
Sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Gia đình gồm 03 nhân khẩu là bố mẹ và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà gồm có 01 ti vi, 01 xe máy, 01 tủ lạnh

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp