HỒ SƠ: Quách kim Ngọc

Họ và tên: Quách kim Ngọc

Mã số: 2100

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/01/2018

Chi phí phẫu thuật: 62,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Đức Hòa, Sóc Sơn, hà Nôi

Số điện thoại:
0968226410

Chẩn đoán:
VDDI – SP

Loại phẫu thuật:
PT sửa hoàn toàn

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 4 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp