HỒ SƠ: Trần Thị Bảo Ngọc

Họ và tên: Trần Thị Bảo Ngọc

Mã số: 944

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/10/2016

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Quý Sinh, Lục Ngạn, Bắc Giang

Số điện thoại:
02462969969

Chẩn đoán:
Còn ống động mạch

Loại phẫu thuật:
Thắt ống động mạch

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 5 nhân khẩu. Bố mẹ cháu đều làm nông, thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Ông bà cháu đều đã già, sức khỏe yếu, thường xuyên đi thăm khám. Cháu bệnh tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp