HỒ SƠ: Vũ Anh phúc

Họ và tên: Vũ Anh phúc

Mã số: 1958

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/12/2016

Chi phí phẫu thuật: 30,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Thiệu Long- Thiệu Hóa-Thanh Hóa

Số điện thoại:
01634315825

Chẩn đoán:
Thông liên thất

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật tim bẩm sinh

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh của gia đình khó khăn. Gia đình gồm 03 nhân khẩu là bố mẹ và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà gồm có 01 tivi, 01 bếp ga

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp