HỒ SƠ: Vũ Huy Dương

Họ và tên: Vũ Huy Dương

Mã số: 744

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/06/2016

Chi phí phẫu thuật: 80,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Tâm Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Số điện thoại:
01652100741

Chẩn đoán:
Fallot 4

Loại phẫu thuật:
Sửa chữa hoàn toàn

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình có 4 nhân khẩu, thu nhập khó khăn, chưa có công ăn viêc làm ổn định, cháu sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng gia đình không đủ kinh phí để chữa trị

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp