HỒ SƠ: Vũ Mạnh Dũng

Họ và tên: Vũ Mạnh Dũng

Mã số: 2262

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/08/2017

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Cẩm Giang, Bạch Thông, Bắc Kan

Số điện thoại:
02462969969

Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 5 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm loa động tự do, ai thuê gì làm nấy, thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp