HỒ SƠ: Xa Ngọc Mai

Họ và tên: Xa Ngọc Mai

Mã số: 466

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/07/2013

Chi phí phẫu thuật: 70,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Xóm Doi – Hiền Lương – Đà Bắc – Hòa Bình

Số điện thoại:
01663873979

Chẩn đoán:
Thông liên thất – hẹp phổi

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
Nhà cháu có 03 nhân khẩu là bố mẹ cháu và bệnh nhân. Nhà cháu thuộc vùng lòng hồ sông Đà, đất đai trồng trọt không có, không có nghề làm phụ, chăn nuôi không có vốn. Bố cháu phải đi làm xa nhà mà thu nhập thấp. Gia đình cháu hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có đủ kinh phí cho cháu đi mổ tim

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp