TTCE
024 6296 9969

HỒ SƠ: Bùi Văn Vũ

Họ và tên: Bùi Văn Vũ

Mã số: 2198

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 31/12/2014

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Hoằng Châu, Hoằng Hóa Thanh Hóa
Số điện thoại:
01642733408
Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp
Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim
Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 4 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao gia đình không đủ sức chi trả,
Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Hình ảnh về em Bùi Văn Vũ