TTCE
024 6296 9969

HỒ SƠ: Trần Thảo Ngọc

Họ và tên: Trần Thảo Ngọc

Mã số: 2200

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/07/2017

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Đan Điền, DŨng Tiến, Hải Phòng
Số điện thoại:
01626581048
Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp
Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim
Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 4 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao , gia đình không đủ sức chi trả.
Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Hình ảnh về em Trần Thảo Ngọc