TTCE
024 6296 9969

HỒ SƠ: Triệu Thị Yến Nhi

Họ và tên: Triệu Thị Yến Nhi

Mã số: 2242

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/03/2008

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Vũ Sơn, Bắc Sơn, lạng Sơn
Số điện thoại:
01676753240
Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp
Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim
Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 4 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nghề trồng trọt, thu nhập thấp, bấp bênh không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh,chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.
Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Hình ảnh về em Triệu Thị Yến Nhi