TTCE
024 6296 9969

HỒ SƠ: Vũ Thị Trâm Anh

Họ và tên: Vũ Thị Trâm Anh

Mã số: 2279

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/03/2018

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Yên Thành, Nghệ AN
Số điện thoại:
02462969969
Chẩn đoán:
Thông liên thất
Loại phẫu thuật:
Vá Thông liên thất
Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 7 nhân khẩu đông con. Bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Các anh chị cháu đều đang độ tuổi đi học. Cháu bỊ tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.
Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Hình ảnh về em Vũ Thị Trâm Anh