TTCE
024 6296 9969

Khám sàng lọc tại tỉnh Lâm Đồng

Khám sàng lọc tại tỉnh Lâm Đồng

Địa điểm: 57 Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngày: 15/12/2018 - 16/12/2018

Thời gian: 07:30 - 16:30 hàng ngày

Đối tượng: Trẻ em dưới 16 tuổi

Thứ 7 tuần này, hẹn gặp các gia đình tại Lâm Đồng trong ngày khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho các em từ 0-16 tuổi. Lần này, các bác sỹ của bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với bệnh viện Nhi Lâm Đồng để khám và chẩn đoán bệnh cho các con. Chương trình bắt đầu từ 7h30 tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng, các bố mẹ nhớ sắp xếp thời gian đưa con đến khám nhé! Thông tin chương trình: Địa điểm: Bệnh viện Nhi Lâm Đồng tại 57 Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thời gian: 7h30 – 16h30 ngày 15/12, 7h30 – 11h30 ngày 16/12 Đoàn bác sỹ: Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và bệnh viện Nhi Lâm Đồng

Đăng ký khám sàng lọc tại 57 Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng