TTCE
024 6296 9969
Chương trình đã hoạt động được 17 năm 10+ năm hoạt động
Chương trình đã giúp được 1.700 năm 4000+ trẻ em được giúp đỡ
Chương trình có 1000 bác sĩ 1000+ bác sĩ giỏi
Chương trình có 1.500 nhà tài trợ đã tham gia 1.500+ nhà tài trợ tham gia

Các nhà tài trợCác bệnh viện