TTCE
024 6296 9969

HỒ SƠ: Bùi Thị Ánh Dương

Họ và tên: Bùi Thị Ánh Dương

Mã số: 2311

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/02/2009

Chi phí phẫu thuật: 25,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình
Số điện thoại:
01238373138
Chẩn đoán:
Thông liên nhĩ
Loại phẫu thuật:
phẫu thuật tim
Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh gia đình khó khăn.Gia đình gồm 04 nhân khẩu là bà nội, mẹ để, anh trai và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà gồm có 01 xe đạp
Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Hình ảnh về em Bùi Thị Ánh Dương