TTCE
024 6296 9969

HỒ SƠ: Vũ Ngọc Diệp

Họ và tên: Vũ Ngọc Diệp

Mã số: 2264

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/01/2017

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Yên Lộc,Ỷ Yên, Nam Định
Số điện thoại:
0979220052
Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp
Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim
Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 3 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả
Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Hình ảnh về em Vũ Ngọc Diệp