HỒ SƠ: Đỗ Thảo Nguyên

Họ và tên: Đỗ Thảo Nguyên

Mã số: 1613

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/03/2017

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Thôn 2 Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại:
0983576847

Chẩn đoán:
Hẹp ĐRTT trung bình do gờ xơ/SM OSD-COA

Loại phẫu thuật:
Mổ Tim

Hoàn cảnh gia đình:
Cháu Đỗ Thảo Nguyên từ khi sinh ra đã mổ tim 2 lần (Lần 1: sau khi sinh 7 ngày; Lần 2: cách 13 ngày sau khi mổ lần 1). Dự kiến Tháng 08/2018 mổ lần 3

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp