HỒ SƠ: Hồ Tân Phong

Họ và tên: Hồ Tân Phong

Mã số: 418

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/12/2015

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Quỳnh Hưng-Quỳnh Lưu-Nghệ An

Số điện thoại:
0989566560

Chẩn đoán:
ASD thứ phát/ hẹp gốc ĐMPP

Loại phẫu thuật:
Vá VSD

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu gồm 03 nhân khẩu là bố mẹ và bệnh nhân.Hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo .Trong gia đình chỉ có chồng là lao động chính thu nhập thấp , không ổn định , vợ ở nhà chăm con ốm không có thu nhập vì vậy gia đình không thể lo liệu được chi phí phẫu thuật cho cháu

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
– TTCE

Đóng Góp