HỒ SƠ: Hồ Thị Nhân

Họ và tên: Hồ Thị Nhân

Mã số: 1544

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14/10/2010

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Hướng Lập- Hướng Hòa- Quảng Trị

Số điện thoại:
0868745054

Chẩn đoán:
CIAos – HTAP

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật đóng CIA

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cớ hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ cháu làm nông thu nhập thấp. Cả gia đình đều dựa vào thửa ruộng để sống. Gia đình không thể tự chi trả tiền phẫu thuật cho cháu

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
– Trái tim cho em

Đóng Góp