HỒ SƠ: Hoàng Anh Dương

Họ và tên: Hoàng Anh Dương

Mã số: 481

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/11/2009

Chi phí phẫu thuật: 50,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Cụm 5 Thọ Xuân – Đan Phượng – Hà Nội

Số điện thoại:
0966690613

Chẩn đoán:
Fallot 4

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
Nhà cháu có 05 nhân khẩu là bố mẹ cháu, bà cháu, em cháu và bệnh nhân. Gia đình cháu khó khăn, bố mẹ cháu không có việc làm ổn định, bà cháu tuổi già sức yếu, hay bệnh tật, em cháu còn nhỏ. Cháu đã mổ phanh 03 lần và 01 lần đặt Shoth, gia đình đã vay mượn nhiều, hiện nay không thể chi trả cho lần mổ tiếp theo của cháu.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp