HỒ SƠ: Lâm Duy Thiêng

Họ và tên: Lâm Duy Thiêng

Mã số: 423

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/09/2012

Chi phí phẫu thuật: 94,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Lộc Khánh-Lộc Ninh-Bình Phước

Số điện thoại:
01648185108

Chẩn đoán:
Thông liên thất, Hẹp eo động mạch chủ, tăng áp động mạch phổi

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật Stark+ đóng thông liên thất

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu gồm 05 nhân khẩu là ông bà ngoại, mẹ, cậu và bệnh nhân. Hoàn cảnh gia đình khó khăn và gia đình còn thuộc hộ nghèo không đủ tiền để chi trả tiền phẫu thuật cho cháu .

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp