HỒ SƠ: Lê Nguyễn Thủy Đông

Họ và tên: Lê Nguyễn Thủy Đông

Mã số: 2186

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/01/2017

Chi phí phẫu thuật: 30,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Số điện thoại:
0966308382

Chẩn đoán:
Fallot 4

Loại phẫu thuật:
PT sửa hoàn toàn

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 5 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Anh trai cháu còn nhỏ, đang độ tuổi ăn học. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp