HỒ SƠ: Nguyễn Bảo Hân

Họ và tên: Nguyễn Bảo Hân

Mã số: 1979

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 31/12/2017

Chi phí phẫu thuật: 80,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Tiên Xá-Hạp Lĩnh-Bắc Ninh

Số điện thoại:
0966190868

Chẩn đoán:
Banding ĐMP, thắt ống ĐM

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh gia đình khó khăn.Gia đình gồm 03 nhân khẩu là bố mẹ, 2 anh trai và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà không có đồ vật có giá trị.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp