HỒ SƠ: Nguyễn Phú Gia HƯng

Họ và tên: Nguyễn Phú Gia HƯng

Mã số: 1572

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/10/2013

Chi phí phẫu thuật: 62,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Xuân An, UYên Lập, Phú Thọ

Số điện thoại:
01689169997

Chẩn đoán:
CAVe-đảo gốc – hẹp phổi

Loại phẫu thuật:
phẫu thuật sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
bố mẹ cháu không có nghề nghiệp ổn đinh, cây trrongf thường mất mùa. 2 vợ chồng phải nuôi mẹ già va 2 con nhỏ. tài chính gia đình phụ thuộc vào a Tài bố của bé, nhưng công việc của anh cũng thất thường, dẫn đến thu nhập không ổn định. hiện gia đình không có khả năng chạy chưa cho cháu.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
– Trái tim cho em

Đóng Góp