HỒ SƠ: Nguyễn Tiến Minh

Họ và tên: Nguyễn Tiến Minh

Mã số: 2175

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/07/2017

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Thuận Thành, Bắc Ninh

Số điện thoại:
0972784096

Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 5 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nông, thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp