HỒ SƠ: Phạm Thanh Hoa

Họ và tên: Phạm Thanh Hoa

Mã số: 1975

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/06/2015

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ

Số điện thoại:
0971044967

Chẩn đoán:
Fallot 4

Loại phẫu thuật:
Sửa toàn bộ

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình gồm 05 nhân khẩu là bố mẹ, 2 anh trai và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà gồm có 01 xe máy, 01 tủ lạnh

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp