HỒ SƠ: Phạm Thị Quỳnh Anh

Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Anh

Mã số: 1712

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/02/2018

Chi phí phẫu thuật: 80,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Quảng Cư – Cẩm Đoài – Cẩm giàng – Hải Dương

Số điện thoại:
0946678576

Chẩn đoán:
Thông sàn nhĩ thất thể toàn bộ

Loại phẫu thuật:
Tim bẩm sinh

Hoàn cảnh gia đình:
gIa đình có hoàn cảnh rất khó khăn

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp