HỒ SƠ: Phạm Trọng Nam

Họ và tên: Phạm Trọng Nam

Mã số: 2057

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/08/2017

Chi phí phẫu thuật: 50,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Lê Thanh- Mỹ Đức-Hà Nội

Số điện thoại:
0966654532

Chẩn đoán:
Fallot 4

Loại phẫu thuật:
phẫu thuật BT shunt

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình gồm 06 nhân khẩu là bà nội, bố mẹ, 2 chi gái và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà gồm có 01 tivi, 01 xe máy, 01 xe dạp .

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp