HỒ SƠ: Phan Thị Hà Vy

Họ và tên: Phan Thị Hà Vy

Mã số: 2073

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/10/2012

Chi phí phẫu thuật: 25,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định

Số điện thoại:
0986646296

Chẩn đoán:
Thông liên thất

Loại phẫu thuật:
Vá Thông liên thất

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 6 nhân khẩu, đông con. Bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phi phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp