HỒ SƠ: Trần Đức Tín

Họ và tên: Trần Đức Tín

Mã số: 2161

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/08/2013

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Nghĩa Hưng, Nam Định

Số điện thoại:
0169700912

Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 5 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm công nhân thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp