HỒ SƠ: Trịnh Châu Anh

Họ và tên: Trịnh Châu Anh

Mã số: 2245

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/01/2014

Chi phí phẫu thuật: 40,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam ĐỊnh

Số điện thoại:
0978135727

Chẩn đoán:
Tim bẩm sinh phức tạp

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật sửa tim

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 4 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp