TTCE
024 6296 9969

HỒ SƠ: Trịnh Thị Gái

Họ và tên: Trịnh Thị Gái

Mã số: 2248

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/02/2010

Chi phí phẫu thuật: 30,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Định Bình, Yên Định, Thanh Hóa
Số điện thoại:
0978455130
Chẩn đoán:
Còn ống động mạch
Loại phẫu thuật:
Bít dù ống động mạch
Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 4 nhân khẩu, bố mẹ cháu đều làm công nhân, thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.
Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Hình ảnh về em Trịnh Thị Gái