HỒ SƠ: Phù Văn Trung

Họ và tên: Phù Văn Trung

Mã số: 770

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/03/2014

Chi phí phẫu thuật: 80,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Tân Bắc, Quảng Bình, Hà Giang

Số điện thoại:
01656172191

Chẩn đoán:
Thông liên thất, còn ống động mạch, tăng áp động mạch phổi

Loại phẫu thuật:
Vá Thông liên thất, cắt ống động mạch

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 7 nhân khẩu. Bố mẹ cháu đều làm nông, thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Cháu có hai chị gái đều đang trong độ tuổi ăn học. Cháu cùng sống ông bà nội đều tuổi cao sức yếu, làm nông thu nhập không đáng kể. Cháu Trung còn nhỏ, bệnh nặng, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp