HỒ SƠ: Đoàn Cảnh Đại

Họ và tên: Đoàn Cảnh Đại

Mã số: 759

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/03/2012

Chi phí phẫu thuật: 69,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Hoàng Mai – Hoàng Ninh – Việt Yên – Bắc Giang

Số điện thoại:
02403503179

Chẩn đoán:
Bất tương hợp nhĩ thất – TGV – PS

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật Fontan

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 05 nhân khẩu là bố mẹ cháu, hai chị cháu và bệnh nhân. Bố mẹ cháu trồng ruộng, thu nhập thấp chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Hai chị cháu là sinh viên, chưa có việc làm còn phải dựa vào gia đình. Gia đình cháu hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có đủ kinh phí cho cháu đi mổ tim

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp