HỒ SƠ: Phạm Thảo Linh

Họ và tên: Phạm Thảo Linh

Mã số: 1490

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/03/2016

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Hải Long, Hải Hậu, Nam Định

Số điện thoại:
0915430480

Chẩn đoán:
VSD phần màng/PDA/DOWN

Loại phẫu thuật:
Vá VSD, thắt PDA

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 5 nhân khẩu, thuộc hộ nghèo. Bố mẹ cháu đều làm nông thu nhập thấp, bấp bênh, không ổn định. Ông bà nội cháu đều đã lớn tuổi, không có khả năng lao động. Cháu bị tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật cao, gia đình không đủ sức chi trả.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp