HỒ SƠ: Phạm Thanh Tùng

Họ và tên: Phạm Thanh Tùng

Mã số: 1730

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/02/2017

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Hà Mãn- Thuận Thành- Bắc Ninh

Số điện thoại:
0972813170

Chẩn đoán:
Hẹp ĐMC TB

Loại phẫu thuật:
Tạo hình quai và eo ĐMC

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Gia đình gồm 05 nhân khẩu là bố mẹ, anh chị và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà gồm có 01 xe đạp

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp