HỒ SƠ: Đoàn Minh Trí

Họ và tên: Đoàn Minh Trí

Mã số: 762

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/11/2015

Chi phí phẫu thuật: 50,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Thôn Đô Lương – Vũ An – Kiến Xương – Thái Bình

Số điện thoại:
01674268919

Chẩn đoán:
Thông liên thất

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật vá thông liên thất

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình cháu có 05 nhân khẩu là bố mẹ cháu, anh chị cháu và bệnh nhân. Bố cháu không có việc làm ổn định, chỉ dựa vào làm ruộng. Mẹ cháu làm công nhân, lương thất chỉ đủ chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Anh chị cháu đang tuổi ăn học tốn kém. Gia đình cháu hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có đủ kinh phí cho cháu đi mổ tim

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp