HỒ SƠ: Doãn Như Quỳnh

Họ và tên: Doãn Như Quỳnh

Mã số: 1965

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/02/2009

Chi phí phẫu thuật: 30,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Cẩm Vân-Cẩm Thủy Thanh Hóa

Số điện thoại:
01649151765

Chẩn đoán:
Hẹp sau van ĐMC

Loại phẫu thuật:
Phẫu thuật tim bẩm sinh

Hoàn cảnh gia đình:
Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình gồm 05 nhân khẩu là bố mẹ, 2 em và bệnh nhân. Bố mẹ làm nông thu nhập thấp. Tài sản trong nhà gồm có 01 bếp ga, 01 xe đạp.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp