HỒ SƠ: Mạc Quế Anh

Họ và tên: Mạc Quế Anh

Mã số: 1983

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/03/2016

Chi phí phẫu thuật: 20,000,000 VNĐ

Địa chỉ liên lạc:
Thôn Vàng 2, Cổ bi, Gia lâm, Hà Nội

Số điện thoại:
0912808528

Chẩn đoán:
Tạo hình ĐM phổi, ống nối ĐMP thất phải và RT

Loại phẫu thuật:
Mổ tim

Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình không có khả năng chi trả vì cháu phải mổ nhiều lần.

Đơn vị giúp đỡ chi phí phẫu thuật:
Chưa có nhà tài trợ

Đóng Góp